TwoArts: Multidisciplinaire Kunstprojecten.

TwoArts is een samenwerkingsverband tussen twee kunstvakdocenten die werken vanuit hun eigen kunstdiscipline: muziek en beeldend. Wij ontwikkelen en begeleiden kunstprojecten voor het onderwijs, de zorg en binnen het sociaal domein.

Onderzoeken, verwonderen en experimenteren staan daarbij centraal. De projecten zijn afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de deelnemers. In het onderwijs werken wij vanuit de procesmatige didactiek, maar in al onze kunstprojecten vinden wij het creatieve proces erg belangrijk.

TwoArts verzorgt kunst-educatieve projecten binnen het P.O. , V.O. en MBO.

Heeft u een gerichte vraag over een project of wilt u meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten neem dan contact met ons op.

“Voel-schilderijtjes”

Vandaag hebben wij de voeldozen ingezet om de les in groep 4 mee te beginnen. Da’s grappig; wanneer je iets niet ziet maar alleen kunt voelen, wat voor beeld heb je dan hierbij en hoe ga je dat dan tekenen? We bespreken kunstwerken van kunstenaars die werk hebben gemaakt dat je met je ogen dicht zou kunnen voelen, en gaan zelf daarna onderzoeken hoe je zo’n “voelschilderij” of reliëf kunt maken.

proefjes relief
proefjes voelschilderij

Stt..stilleven

We bespreken verschillende werken uit de kunstgeschiedenis waarop een stilleven is afgebeeld. Wat is dat nu eigenlijk een stilleven? We praten over de kijkrichting, compositie en kleurgebruik. Daarna maken de leerlingen zelf een stilleven; dat kan met kosteloos materiaal. Wat een uitdaging, maar wat zijn het geweldig interessante stillevens geworden!!

stilleven groep 4
stilleven maken
stilleven groep 4
stilleven

Abstract werk maken met groep 4

De kinderen maken kennis met abstracte kunst. Hoe komt een abstract werk tot stand? En waaraan kun je het herkennen? De leerlingen gaan zelf aan het werk met een kleurenfoto als uitgangspunt. Het is voor sommigen goed (onder)zoeken, want wat is een goed stukje van de foto dat je kunt gebruiken voor hun eigen abstracte werk? Door goed te kijken naar de vormen, lijnen en licht/donker partijen, maken zij een abstracte schets, die zij later uitwerken in kleur.

abstracte schets
abstract

Joan Miro in groep 4

Groep 4 ging vandaag enthousiast aan het werk geïnspireerd door het schilderij “De tuin” van Joan Miro.Eerst onderzoeken zij welke vormentaal Miro hierin vooral gebruikt en welke bekende vormen er allemaal in voorkomen. Zij zien surrealistisch werk van andere kunstenaars en ontdekken wat het verschil is tussen een realistisch en surrealistisch werk. Zij creëerden hun eigen droomwereld of figuren door de vormentaal van Miro te gebruiken en hebben hierbij allemaal hun eigen verhaal. Wat een feest van lijnen/kleuren en vormen, heerlijk!

Miro groep 4
Ontdekken vormentaal Miro

Cultuur met kwaliteit

Deskundigheidsbevordering binnen het Primaire Onderwijs

TwoArts is binnen het Primaire Onderwijs werkzaam als cultuurprofessional en begeleidt leerkrachten in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het programma “Cultuureducatie met Kwaliteit”.

Procesgericht werken

TwoArts ontwikkelt lessen waarin het creatief proces centraal staat. Hierbij gaat het niet om het eindproduct, maar om het creatieve proces dat de leerlingen doormaken.

In onze lessen staat de ontwikkeling van het kind centraal niet de leerstof of technieken binnen een kunstvorm. Wij begeleiden hierin het zelfsturend leren. De leerling ontdekt, onderzoekt, ontwerpt en presenteert zijn creatieve proces gekoppeld aan kunst en cultuur.

Digitale Ladekast

De lessen ontwikkelen wij volgens de kerndoelen en competenties van de Digitale ladekast. Dit is een instrument voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Deskundigheidsbevordering

TwoArts neemt de leerkracht mee op ontdekkingsreis door verbinding te maken met:

  • het onderwijsconcept van de school
  • de door de school gebruikte lesmethodes
  • de inrichting van het creatieve proces
  • de begeleiding van het creatieve proces

Begin 2020 is TwoArts gekoppeld aan een project op een basisschool te Eindhoven. Het primaire doel van dit project is deskundigheidsbevordering van de leerkrachten binnen de richtlijnen van het eerder genoemde programma “Cultuur met Kwaliteit”.

Petra van Mierlo, verzorgt de lessen beeldende vorming aan alle klassen. Daarnaast begeleidt zij de leerkrachten m.b.t. het inrichten en begeleiden van het creatieve proces. Leerlingen van de onderbouw krijgen o.a. lessen waarin zij als een echte ontwerper kleding gaan verzinnen voor een feest. Ook schilderen zij n.a.v. het werk van de schilder G. Richter. Wat goed zichtbaar is tijdens deze lessen is het plezier, zelfvertrouwen en concentratie waarop deze jonge leerlingen aan het werk zijn. Zij genieten van het autonoom werken. Zelf keuzes maken, zelf beslissen hoe het gemaakt gaat worden. Prachtig om te zien!

Frits Fiets

De afgelopen weken fietste Frits Fiets groep 3 van een basisschool in Eindhoven binnen!

De kinderen bedachten een verhaal en maakten er een spannend hoorspel van, met behulp van de muziekinstrumenten van de school. Frits kreeg ook een boel nieuwe fantasie-fietsen die de kinderen zelf bouwden. Experimenteren, opbouwen, afbreken en weer opnieuw beginnen, oplossingen bedenken, creëren, samenwerken, naar elkaar luisteren, zelf de processor zijn… Wat een geweldige creativiteit van de kinderen, zowel op muziek- als op beeldend gebied.

Tekening van Frits met fiets
Verklanken
presenteren
vliegende fiets
ontwerp een fiets
ontwerp een fiets
de processor

Sociaal Domein

Verbinding, inzicht, delen van ervaringen, laagdrempelig, eenzaamheidsbestrijding, welzijns- en participatie-bevordering.

Dit zijn onder andere de uitgangspunten van waaruit TwoArts de activiteiten binnen Sociaal Domein ontwikkeld en uitvoert.

vrouwengroep

TwoArts begeleidt een groep vrouwen met migratie achtergrond. Beeldend werken en verbeelden wordt hierbij als middel ingezet om op een laagdrempelige manier hun gevoelens te uiten. Tijdens de activiteiten worden zij uitgenodigd om levenservaringen vanuit een door hen zelf gekozen thema als uitgangspunt, met de anderen te delen. Mooi om te zien dat het gesprek leidt tot het delen van heel persoonlijke dingen, die hen ondanks dat zij allemaal een andere achtergrond hebben, hierin verbindt, troost en steun biedt. In klei en vezelpapier brengen zij de persoonlijke betekenis van het thema tot uitdrukking.