TwoArts. Multidisciplinaire kunsteducatie projecten

TwoArts is een samenwerkingsverband tussen verschillende kunstdisciplines. Wij ontwikkelen en produceren kunstprojecten voor het onderwijs, de zorg en binnen het sociaal domein.

Onderzoeken, beleven en experimenteren staan daarbij centraal. De projecten zijn afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de deelnemers.

TwoArts heeft al verschillende kunsteducatie projecten geproduceerd en uitgevoerd binnen het p.o. & v.o. onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de ouderenzorg en binnen het sociaal domein

Heeft u een gerichte vraag over een project of wilt u meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten neem dan contact met ons op.

Cultuur met kwaliteit

Deskundigheidsbevordering binnen het Primaire Onderwijs

TwoArts is binnen het Primaire Onderwijs werkzaam als cultuurprofessional en begeleidt leerkrachten in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het programma “Cultuureducatie met Kwaliteit”.

Procesgericht werken

TwoArts ontwikkelt lessen waarin het creatief proces centraal staat. Hierbij gaat het niet om het eindproduct, maar om het creatieve proces dat de leerlingen doormaken.

In onze lessen staat de ontwikkeling van het kind centraal niet de leerstof of technieken binnen een kunstvorm. Wij begeleiden hierin het zelfsturend leren. De leerling ontdekt, onderzoekt, ontwerpt en presenteert zijn creatieve proces gekoppeld aan kunst en cultuur.

Digitale Ladekast

De lessen ontwikkelen wij volgens de kerndoelen en competenties van de Digitale ladekast. Dit is een instrument voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Deskundigheidsbevordering

TwoArts neemt de leerkracht mee op ontdekkingsreis door verbinding te maken met:

  • het onderwijsconcept van de school
  • de door de school gebruikte lesmethodes
  • de inrichting van het creatieve proces
  • de begeleiding van het creatieve proces

Begin 2020 is TwoArts gekoppeld aan een project op een basisschool te Eindhoven. Het primaire doel van dit project is deskundigheidsbevordering van de leerkrachten binnen de richtlijnen van het eerder genoemde programma “Cultuur met Kwaliteit”.

Petra van Mierlo, verzorgt de lessen beeldende vorming aan alle klassen. Daarnaast begeleidt zij de leerkrachten m.b.t. het inrichten en begeleiden van het creatieve proces. Leerlingen van de onderbouw krijgen o.a. lessen waarin zij als een echte ontwerper kleding gaan verzinnen voor een feest. Ook schilderen zij n.a.v. het werk van de schilder G. Richter. Wat goed zichtbaar is tijdens deze lessen is het plezier, zelfvertrouwen en concentratie waarop deze jonge leerlingen aan het werk zijn. Zij genieten van het autonoom werken. Zelf keuzes maken, zelf beslissen hoe het gemaakt gaat worden. Prachtig om te zien!

Frits Fiets

De afgelopen weken fietste Frits Fiets groep 3 van een basisschool in Eindhoven binnen!

De kinderen bedachten een verhaal en maakten er een spannend hoorspel van, met behulp van de muziekinstrumenten van de school. Frits kreeg ook een boel nieuwe fantasie-fietsen die de kinderen zelf bouwden. Experimenteren, opbouwen, afbreken en weer opnieuw beginnen, oplossingen bedenken, creëren, samenwerken, naar elkaar luisteren, zelf de processor zijn… Wat een geweldige creativiteit van de kinderen, zowel op muziek- als op beeldend gebied.

Tekening van Frits met fiets
Verklanken
presenteren
vliegende fiets
ontwerp een fiets
ontwerp een fiets
de processor

Sociaal Domein

Verbinding, inzicht, delen van ervaringen, laagdrempelig, eenzaamheidsbestrijding, welzijns- en participatie-bevordering.

Dit zijn onder andere de uitgangspunten van waaruit TwoArts de activiteiten binnen Sociaal Domein ontwikkeld en uitvoert.

vrouwengroep

TwoArts begeleidt een groep vrouwen met migratie achtergrond. Beeldend werken en verbeelden wordt hierbij als middel ingezet om op een laagdrempelige manier hun gevoelens te uiten. Tijdens de activiteiten worden zij uitgenodigd om levenservaringen vanuit een door hen zelf gekozen thema als uitgangspunt, met de anderen te delen. Mooi om te zien dat het gesprek leidt tot het delen van heel persoonlijke dingen, die hen ondanks dat zij allemaal een andere achtergrond hebben, hierin verbindt, troost en steun biedt. In klei en vezelpapier brengen zij de persoonlijke betekenis van het thema tot uitdrukking.

Workshop Vilten in de Zorg

Afgelopen periode was TwoArts een aantal keren te gast op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingstehuis. TwoArts verzorgt regelmatig activiteiten of workshops voor de bewoners.

Door persoonlijke aandacht, rust en door hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het materiaal, wordt de drempel om deel te nemen lager of zelfs weggenomen. Het is dan ook heel mooi te zien dat er steeds meer bewoners actief opgaan in de activiteit en hierin samen veel plezier beleven.

Regelmatig vilten we met de deelnemers. Vooral de tactiele beleving, het gevoel met het materiaal en het proces zijn hierbij belangrijk. Deelnemers worden blij van het werken met water, zeep en wol. Er komen spontaan verhalen naar boven en er is veel onderling contact.

Het positieve effect van deze activiteiten en workshops op het welzijn van de bewoners is goed te zien. De deelnemers zijn vrolijker, meer open en genieten van het contact met de medebewoners. Bovendien krijgen we als feedback van het verzorgend personeel dat de bewoners minder stress en pijn ervaren omdat de focus even elders ligt, prachtig!

“Embrace-bal”

Embrace-bal

Een ronde bal heeft de capaciteiten om alle kanten op te rollen. Open voor nieuwe mogelijkheden en zonder grenzen. De Embrace-bal is door TwoArts ontwikkeld en staat voor ons symbool voor deze grenzeloosheid. Hij is uitgevoerd in witte wol. Referent aan wit licht dat alle kleuren in zich draagt.

Door de Embrace-bal in te zetten kun je zien hoe deelnemers hun grenzen aangeven en hoe ontvankelijk zij zijn voor de anderen op dat moment om hen heen. Het is heel mooi om te zien dat de één zijn grenzen duidelijk afbakent , de ander de interactie opzoekt en net over zijn of haar grenzen heen gaat maar het gaat altijd puur op het gevoel. De deelnemer wordt uitgenodigd de Embrace-bal te “omarmen” en te “ervaren” hoe dit “voelt”. Wordt het een zachte aanraking of een hartstochtelijke omhelzing van de vorm? Volgt hieruit een interactie tussen deelnemers afgewisseld met mooie in zichzelf gekeerde momenten? Alles mag…

Voor wie?

Inzetbaar in de zorg: groepsactiviteit voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met dementie en ouderen.

Victor Vliegensvlug op bezoek op de basisschool.

TwoArts verzorgde de lessenreeks muziek/beeldend voor groep 1/2 op een basisschool in Eindhoven. De kinderen bedachten nieuwe geluiden bij het verhaal over Victor Vliegensvlug het Vrolijke Draakje met het Gele Sokje. Ook hebben de kinderen ieder een nieuw droomhuis voor Victor V. ontworpen en gebouwd. Ze hebben een nieuwe woonomgeving gecreëerd, compleet met de geluiden die erbij horen.

Kunstproject in de wijk.

Kunstproject “Jouw glimlach voor de wijk”
een project voor bewoners van een wijk in Eindhoven.


In opdracht van WIJeindhoven , Stichting Ik Wil en het Buurtcultuurfonds start TwoArts een kunstproject in een wijk in Eindhoven. Uit een onderzoek uitgevoerd door WIJeindhoven is naar voren gekomen dat een groot deel van de bewoners van deze krachtwijk woont in instellingen of onder begeleiding en weinig contact heeft met de andere bewoners van de wijk. Er is grote diversiteit in de wijk en veel ouderen kampen met eenzaamheid en of armoede.om een project te ontwikkelen en uit te voeren dat de verbinding binnen de wijk Kronehoef-West helpt te vergroten. Ook tijdens een enquette uitgevoerd tijdens het festival “Onze wijk van morgen” bij Stichting Ik Wil, komt naar voren dat bevordering van de sociale cohesie in deze wijk, de wijk ten goed zou komen.

TwoArts ontwikkelde en begeleidde een kunstproject dat inzet op positiviteit en verbinding. Wat kun jij voor positiefs in je wijk betekenen/ brengen?
Op 6 mei 2019 ging het project ” Jouw glimlach voor de wijk” van start in het kersverse buurtpunt aan de Poppelstraat 21 in de wijk Kronehoef in Eindhoven.

TwoArts onderzocht welk gevoel de bewoners hebben bij hun wijk. Wat zijn plekken waar zij graag vertoeven in de wijk? Aan welke plek in de wijk hebben zij herinneringen, en van welke plekken willen zij hun wijkgenoten deelgenoot maken, zodat ook anderen ervan genieten? Waar zijn bewoners trots op in de wijk?
Wijkbewoners trokken met een fototoestel de wijk in om deze plekken vast te leggen. Dat gebeurde tijdens gezamenlijke wandelingen en daarnaast gingen zij ook zelf op pad.

Tijdens het fotograferen kwamen er interessante gesprekken op gang. Bewoners die elkaar normaliter niet spraken raakten met elkaar aan de praat en wisselden gedachten, ideeën en gevoelens uit, waren in contact met elkaar. Steekwoorden uit deze levendige gesprekken zijn gebruikt in combinatie met een selectie van de wijkfoto’s en de glimlach van enkele van de deelnemers. Alles bij elkaar vormt dit een krachtig blijvend kunstwerk.
Het werk is vanaf september 2019 te zien in het nieuwe wijkgebouw.
In het nieuwe wijkgebouw kan men terecht voor informatie, gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen. Het kunstwerk straalt trots, de samenhang van de wijk en verbondenheid uit. En… hopelijk tovert het ook een glimlach op het gezicht van ieder die het ziet.

Kunstwerk wijkgebouw Kronehoef