Sociaal Domein

Verbinding, laagdrempelig, inzicht, delen, er toe doen, eenzaamheid tegengaan, welzijnsbevordering, participatie