« Workshop vilten met psychogeriatrische clienten »

Gepubliceerd op 08-11-2022

Afgelopen periode was TwoArts te gast op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingstehuis.

Wij verzorgden daar beeldende en muzikale activiteiten voor de bewoners. De aandacht voor de bewoner, en hen contact laten maken met het beeldend materiaal en onderdompelen in de muziek zorgden voor mooie interactiemomenten met elkaar en met ons.

In eerste instantie was er een bepaalde terughoudendheid bij de bewoners om mee te doen. Toch voelden zij zich uiteindelijk veilig genoeg om actief op te gaan in de activiteit en ook samen hierin plezier te beleven.

Vilten was onderdeel van de activiteiten. Vooral de tactiele beleving van het materiaal en het proces waren hierbij belangrijk. De deelnemers werden blij van het werken met water zeep en wol, er kwamen spontaan verhalen naar boven en er was veel onderling contact.

Het positieve effect van deze activiteiten op het welzijn van de bewoners was goed te zien. De deelnemers waren vrolijker, meer open en genoten zichtbaar van het contact met de medebewoners.

1534339439f3b939446b2a5c2daa9cdc36e8dbb50c.jpg